24.03.2020 r. Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Drodzy Rodzice

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dziękuję WAM za dotychczasową pomoc, wyrozumiałość i zaangażowanie. 

Proszę Państwa, by w miarę możliwości nadal wspierać swoje dzieci w zdalnej nauce poprzez współpracę  z nauczycielami.

W naszej szkole nauka od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będzie zorganizowana w następujący sposób:

 

 • Każda klasa będzie realizowała swoje lekcje zgodnie z tygodniowym planem nauczania.

 

 • Oznacza to, że w tym czasie każdy nauczyciel przeprowadza dla uczniów swoich klas lekcje przesyłając materiały merytoryczne (materiał z podręcznika, ćwiczeniówki lub wskaże adres platformy edukacyjnej, z której uczeń może skorzystać), udziela odpowiedzi uczniom i pomocy, by w miarę możliwości wyjaśniali  niezrozumiałe polecenia  w związku z realizowanymi treściami, sprawdzianami itp. - przez komunikatory (dziennik elektroniczny, usługę Microsoft Office 365, pocztę email) ewentualnie telefonicznie (jeśli udostępnił swój numer).

 

 • Zadane przez nauczycieli zadania do wykonania będą monitorowane i sprawdzane, zgodnie z określonym terminem ich przekazania/przesłania. W elektronicznym dzienniku lekcyjnym nauczyciel wystawi oceny.

 

 • Nauczyciel, w sprawach trudnych dla ucznia, będzie udzielał wskazówek, wyjaśnień przez komunikatory (dziennik elektroniczny, usługę Microsoft Office 365, pocztę email).

               

 • Wychowawca klasy będzie dostępny dla rodziców w ustalony sposób kontaktu z nim i w trudnych sprawach odpowie na każde pytanie.  Na bieżąco będzie też kontaktował się z nauczycielami przedmiotów w celu wsparcia rodziców  i uczniów.

 

 • Pedagog szkolny jest do Państwa dyspozycji i poprzez komunikatory, udziela wsparcia, pomocy i dostarczy materiały, które będą pomocne dla uczniów i rodziców w tym wyjątkowym czasie.

 

 • Rodzice uczniów klas I-III zostaną poinformowani przez nauczycieli o zakresie treści nauczania, dostępnych sposobach, formach, materiałach ułatwiających ich realizację i będą z nimi w stałym, ustalonym kontakcie. 

 

 • W rozwiązywaniu wszelakich spraw dotyczących zdalnego nauczania pomogą Państwu i uczniom nauczyciele, koordynatorzy dziennika lekcyjnego: p. K. Urban i J. Krężołek oraz koordynatorzy usługi Microsoft Office 365,  p. T. Machnik, B. Bors,  K. Urban, M. Kaczmarczyk, którzy będą do Państwa dyspozycji on-line, a szczególnie w godz. 16.00 – 18.00.

 

 

Drodzy Rodzice,

po raz kolejny zwracam się do Państwa o Wasz nadzór i pomoc, szczególnie dzieciom klas młodszych oraz cierpliwość, ponieważ komunikatory też mogą ulec przeciążeniu.

Proszę o organizację w domu dostępu do posiadanych urządzeń swym dzieciom,  z zachowaniem ich bezpieczeństwa w sieci.

 

Dlatego jeżeli nie podaliście jeszcze aktualnych informacji na temat kontaktu z nauczycielami i możliwościami zdalnego nauczania, należy koniecznie uczynić to jak najszybciej  i skontaktować  się z wychowawcą klasy.

 

Proszę o kontakt z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem, a także z dyrekcją w sprawach dla Was kłopotliwych lub trudnych do rozwiązania.

Mam nadzieję, że ten niełatwy okres przyczyni się do zacieśnienia więzi z najbliższymi i wpłynie na utrzymywanie pozytywnych relacji. Proszę wykorzystać ten czas na wspólne prace, zabawy, rozmowy i dyskusje.

Przypominam również, by dostosować się do zaleceń ministra zdrowia:

 

 • ograniczyć spotkania w miarę możliwości pozostając w domu.
 • unikać skupisk ludzkich,
 • dbać o higienę, często myć ręce i nie dotykać bez potrzeby twarzy.

 

 

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

W przypadku zauważeniu u siebie objawów towarzyszących korona wirusowi należy dzwonić do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.

 

Pozdrawiam Państwa i życzę Wszystkim dużo zdrowia.

Dyrektor Szkoły - Dorota Majchrzyk

 

ZOUM Kielce