3.09.2019 r. Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze  zm. z dn. 11.08. 2017 r. Dz. U. poz. 1603)

WYDARZENIA

TERMINY

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.09.2019

I okres nauczania

02.09.2019 – 09.02.2020

II okres nauczania

10.02. – 26.06.2020

Termin klasyfikacji*

  • śródrocznej
  • rocznej/końcowej

 

20.01.2020

18.06.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2019

Ferie zimowe

27.01. – 09.02.2020

Rekolekcje wielkopostne

zostanie podany później

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14.04.2020

Egzamin ósmoklasisty

21-22-23.04.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

31.10.2019

2 - 3.01.2020

21 - 23.04.2020

05.06.2020

12.06.2020

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.06.2020

Ferie letnie

27.06. – 31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

ZOUM Kielce