Szkoła dobrych rozwiązań

 

Szkoła dobrych rozwiązań to program edukacyjny, którego celem jest wspomaganie dyrektorów oraz nauczycieli w rozwoju swoich kompetencji zawodowych w zakresie organizacji szkoły, wykorzystania nowych narzędzi zarządzania szkołą, skutecznych i motywujących pomocy dydaktycznych, a także w zakresie metod efektywnego kształcenia i diagnostyki.

W ramach Programu dyrektor oraz nauczyciel mają możliwość korzystania z dedykowanych im narzędzi pracy, pomocy dydaktycznych oraz kursów rozwojowych.

Celem Programu jest także stworzenie platformy dla wymiany doświadczeń między dyrektorami oraz nauczycielami.

Regulamin programu (kliknij, aby otworzyć zasób)

ZOUM Kielce