Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

Telefon zaufania 195 25

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Kielce, ul. Studzienna 2, tel. 041 331 25 24

Rejony Opiekuńcze:
Rejon Opiekuńczy „Herby”, ul. 1 – go Maja 196, tel. 041 346 15 45
Kierownik - Pani Edyta Bieńka, zastępca – Pani Małgorzata Terelak.
Rejon Opiekuńczy „Czarnów”, ul. Piekoszowska 39, tel. 041 366 49 05
Kierownik Pani Iza Aniołek, zastępca Pani Barbara Kubicka.
Rejon Opiekuńczy Os. Jagiellońskie, ul. Sienkiewicza 68, tel. 041 343 16 05
Kierownik Pani Monika Błońska, zastępca Pani Beata Kowalczyk.
Rejon Opiekuńczy „Za Torami", ul. 1 – go Maja 196, tel. 041 345 52 43
Kierownik: Magdalena Pałyga – Zomer, zastępca Beata Kogut.

 

Porady prawne (bezpłatne)

Zespół Usług Interwencji Kryzysowej
Kielce, ul. 1 – go Maja 196, tel. 041 368 18 67

Caritas Diecezji Kieleckiej. Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Centrum Interwencji Kryzysowej
Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. całodobowy 041 366 48 47, 784 531 622

Miejski Zespól Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych 
Kielce, ul. Urzędnicza 16, tel. 041 367 67 28

www.mzppp.pl (kliknij, aby otworzyć stronę)

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, tel. 041 331 53 13

scpie.kielce.eu (kliknij, aby otworzyć stronę)

 

Antynarkotykowy Telefon Zaufania
tel. 801 199 990 czynny codziennie w godz. 16:00 – 21:00

Uzależnienia behawioralne
tel. 801 889 880 czynny codziennie w godz. 17:00 – 22:00

Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii
www.kbpn.gov.pl (kliknij, aby otworzyć stronę)

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
tel. 800 100 100

www.helpline.org.pl (kliknij, aby otworzyć stronę)
Informacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli na naszej stronie w zakładce 
INFORMACJE – BEZPIECZNI W SIECI (kliknij, aby otworzyć zasób)

 

Inne: (kliknij, aby otworzyć strony)

www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl

www.narkomania.gov.pl

Lokalne ogólnopolskie infolinie pomocowe (telefony zaufnia, telefony informacyjne)

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

 

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

 

Pliki do pobrania:

ZOUM Kielce