Edukacja w miejscach pamięci

 

Projekt Edukacja w miejscach pamięci realizowany jest przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kielce, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielc.

 

Cele projektu:

  1. zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania miasta i regionu, z którego pochodzą, do lekcji historii i patriotyzmu w terenie,
  2. poznanie miejsc dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej,
  3. realizacja treści i celów programów nauczania różnych przedmiotów na poszczególnych etapach kształcenia,
  4. realizacja programu wychowawczego, w tym wychowania patriotycznego.

 

Więcej o projekcie (kliknij, aby otworzyć stronę)

ZOUM Kielce