Aktualności

Dnia 6 czerwca 2019 roku grupa dzieci uczęszczająca do naszej świetlicy szkolnej wzięła udział w II Festiwalu Kreatywnych Świetlic, który zorganizował Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach. Uczniowie przedstawili inscenizację o tematyce ekologicznej „List do człowieka”. Przedstawienie zaprezentowali również koleżankom i kolegom w naszej świetlicy szkolnej.
Do festiwalu przygotowały uczniów panie Grażyna Rabiej i Marta Werys.

 

 

12.06.2019 r. Godziny zajęć w szkole w dn. 13 - 18 czerwca 2019 r.

 

W związku z panującymi upałami Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, ustalił    następujące godziny zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz wydawania obiadów w stołówce szkolnej:

 

...

Lp.

czas trwania lekcji

czas trwania przerw

1.

7.30-8.00

5 minut

2.

8.05 – 8.35

10 minut

3.

8.45 – 9.15

ZOUM Kielce