17.01.2020 r. Sztandar szkoły

Kielce, 17 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów, Absolwenci i Sympatycy

Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach

  

zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie, które umożliwi zakup nowego sztandaru, ponieważ obecny towarzyszący społeczności szkolnej przez 30 lat uległ zniszczeniu.  Naprawa jest nieopłacalna. Koszt sztandaru to ok. 6 tysięcy zł. 

  Sztandar jest w życiu szkoły niezwykle ważny. Symbolizuje wartości, którymi należy się w życiu kierować oraz przekazywać kolejnemu pokoleniu.  Zobowiązuje do wytrwałej nauki, pracy, uczy zgodnego współdziałania, patriotyzmu i godnego reprezentowania szkoły.

Ten szczególny znak nie tylko jednoczy kolejne pokolenia uczniów, ale uosabia historię i tradycję szkoły.

  Każdy z Państwa, kto będzie miał możliwość i życzenie włączenia się w to niezwykłe przedsięwzięcie zostanie jednym z fundatorów sztandaru naszej szkoły, co zostanie uwieńczone w kronice placówki.

W realizację zakupu sztandaru my - nauczyciele, wkładamy również własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów. Dlatego też liczymy na hojność Państwa, szczególnie Rodziców, byłych absolwentów oraz Sponsorów.

  O wpłaty prosimy do 10 maja 2020 r. na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”.

Numer konta:  27 1050 1461 1000 0023 5425 2005

W tytule wpłaty wpisać słowo: Sztandar

   Ufamy, że oprócz satysfakcji będzie to również  dla Państwa wspaniała promocja pokazania dobrej woli i wsparcia szczytnego celu oraz kultywowania więzi ze szkołą.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

 

Komitetu  ds.  Sztandaru Szkoły:

  • Dorota Majchrzyk - dyrektor szkoły
  • Magdalena Dziedzic – nauczyciel
  • Lucyna Górniak – nauczyciel
  • Halina Wzorek  – nauczyciel
  • Katarzyna Karyś – przewodnicząca rady rodziców
  • Agnieszka Korytowska – kierownik gospodarczy

ZOUM Kielce