24.05.2019 r. Uczniowie klas 6 a,6 b,7 b,8 a i 8b w XIII Międzyszkolnym Projekcie Edukacyjnym Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej.

ZOUM Kielce